Margreet den Buurman - Thomas Mann - Heinrich Mann - Erika en Klaus Mann

Over Margreet den Buurman Publicaties

Agenda & nieuws -

Thomas Mann contra Heinrich, 100 jaar Betrachtungen eines Unpolitischen' - 2019: 20 februari - interview met Peter de Rijk bij Scheltema/ 16 april 2019: Klaus Mann herdenking in het Goethe Instituut Amsterdam/nieuw: lezing op locatie>

Klaus Mann herdenking in april 2019

naar de vooraankondiging

In 2017 verscheen de monografie Thomas Mann en de Pringsheims

"Wellicht haar belangrijkste Mann-boek" - Peter de Rijk - AmsterdamFM

"Een prachtboek"- Michel Dutrieue in Stretto

Over Thomas Mann als pater familias: "Een waardevolle verrijking" - Truusje Truffel op boekenblog

->->->naar pagina recensies

bestellen: bij uitgeverij Aspekt/uw boekhandel/Bol

Recensies

Boekvertalingen

Het RAF-boek - info

Fictie

fotoblog

Lid Maatschappij der Nederlandse Letterkunde

->->->website MNL

Lid Auteursbond e./u. Mitglied Klaus Mann Initiative Berlin e.V

->->->website Auteursbond

->->->Seite Klaus Mann Initiative

->->->ook voor lezingen naar SSS

->->->contact voor info/kontakt

->->->www.facebook.com/margreet.denbuurman voor updates

->->->www.facebook.com/Mannthemapagina voor thema's rond de boeken

->->->naar facebook

"De literatuur in Duitsland over de familie Mann is nauwelijks meer te overzien. Het is Den Buurmans verdienste over deze familie een reeks toegankelijke boeken geschreven te hebben"(Jerker Spits in het Nederlands Dagblad)

"Aangrijpende biografie"(Over Erika en Klaus Mann, leven langs de Bühne)

"Moed tot zelfkritiek bij Thomas Mann"(Over 'Thomas Mann en Wagner')

"Wie geïnteresseerd is in de grote schrijver Thomas Mann zal dit boek met veel genoegen lezen." (Over 'Thomas Mann als pater familias')

"Indringend en boeiend proza dat tegen de psychologische thriller aanleunt"(Over Wolfskers)