->->->terug naar homepage/zur Startzeite

->->->naar agenda & nieuws

2009 - 2019 - 10 jaar Mann research

(omslagontwerp: Mark Heuveling voor Aspekt)

Verschenen januari 2019 - Thomas Mann contra Heinrich: 100 jaar Betrachtungen eines Unpolitischen

"Een schrijver heeft, zonder dat hij handelt, een geweten voor degenen die handelen". Heinrich Mann

Literatuur die een missie wil uitdragen baart monsters, aldus Thomas Mann. Hier tegenover vond zijn collega-broer Heinrich dat het de taak was van een schrijver om de mensen de weg te wijzen. Het verschil in opvatting leidde bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog in het najaar van 1914 tot een groot conflict tussen de twee. Pas in januari 1922 zou de ruzie worden bijgelegd, al zou hun broederrelatie nooit meer hetzelfde zijn.

De vraag of een schrijver in zijn werk politiek kleur moet bekennen wordt als vanzelf opgeworpen door Thomas Mann in een van de meest boeiende essays uit de wereldliteratuur: Betrachtungen eines Unpolitischen

De nieuwe monografie vormt een deel in de reeks deelstudies over Thomas Mann en de zijnen.

(omslagontwerp: Mark Heuveling voor Aspekt - foto Katia Mann 1905: Buddenbrookhaus)

Verschenen maart 2017 - Het paleis in de Arcisstrasse, Thomas Mann en de Pringsheims

In deze Mann-monografie wordt een beeld geschetst van het leven van grote, van oorsprong Joodse families tijdens het fin de siècle in het Wilhelminische Duitsland. Moeilijkheden met de oudste zoon Erik Pringsheim, zijn verbanning naar Argentinië en zijn plotselinge overlijden wierpen een schaduw over de eerste huwelijksjaren van Thomas Mann en Katia. Er onstond een conflict waarbij de gemoederen hoog opliepen toen Alfred Pringsheim van Thomas Mann publicatie verbood van de novelle Wälsungenblut. De vraag hoever de invloed reikte van de schoonouders van Thomas Mann op zijn leven en werk staat dan ook in deze monografie centraal.

Bijzondere aandacht gaat uit naar het lot van de kostbare kunstverzameling van Alfred Pringsheim na de machtsovername door Hitler in januari '33. Het lukte Alfred en Hedwig Pringsheim om op de valreep naar Zwitserland te ontkomen.

"Wie geïnteresseerd is in de grote schrijver Thomas Mann zal dit boek met veel genoegen lezen".

(E. de Jager voor NBD Biblion over Thomas Mann als pater familias)

"Het leven van de oudste zoon Heinrich laat zich lezen als een kroniek van de vorige eeuw".

(Henk Rijkers in het Katholiek Nieuwsblad over de Heinrich Mann biografie)

(foto: Buddenbrookhaus/ontwerp omslag: Mark Heuveling voor Aspekt)

Golo Mann maakte een spiekbriefje voordat hij thuis aan tafel ging. Later ontdekte hij dat Klaus dit ook deed. De gesprekken thuis moesten namelijk ergens over gaan. De druk van een jeugd waarin een beroemde vader aan het hoofd stond van het gezin was enorm. Dit werd althans door Golo, Monika en Michael zo ervaren. Monika kon bijvoorbeeld niet altijd goed meekomen. Ze ervoer hierdoor de omgang met gewone, niet perse intellectuele vrienden als bevrijdend. Golo ondervond er, net als Klaus, hinder van dat zijn naam altijd in één adem werd genoemd in relatie tot zijn vader. Michael, het nakomertje in het gezin, werd minder flatteus door Thomas Mann geportretteerd als Beisser in de novelle Unordnung und frühes Leid.

Thomas Mann als Pater familias gaat over zijn vaderrol in relatie tot zijn zogenoemde "minder geliefde kinderen". Zie ook: uitgelicht

Honderd jaar 'De Onderdaan' van Heinrich Mann

(ontwerp omslag: Mark Heuveling, Aspekt)

2014 was het jaar waarin Heinrich Mann honderd jaar daarvoor Der Untertan voltooide. Dramatisch genoeg brak toen de Eerste Wereldoorlog uit, waardoor de roman pas in 1918 als een eerste druk in boekvorm verscheen. 'De Onderdaan' is een satire op het keizerrijk onder Wilhelm II, en onder de omstandigheden vond men het niet opportuun om de keizer aan te vallen. Het is zelfs zo dat Heinrich Mann met een vooruitziende blik de ondergang van het keizerrijk voorspelde.

'De Onderdaan' werd eerder vertaald, maar dit is alweer ruim dertig jaar geleden. In het herdenkingsjaar van de Eerste Wereldoorlog bezorgde Aspekt een nieuwe bewerking van De Onderdaan, voorzien van een inleiding.

Een herziene tweede druk van de biografie van Heinrich Mann

(ontwerp omslag 2e druk: Mark Heuveling, Aspekt)

In het verlengde van de nieuwe bewerking van 'De Onderdaan', verscheen in oktober 2014 een tweede volledig herziene druk van de biografie van Heinrich Mann 'het goede in de mens'. Vermeerderd met extra fotomateriaal. Degenen die nog over een eerste exemplaar beschikken, hebben hierdoor een collectors item!

Thomas Mann en Wagner, zoete omhelzing van het kwaad

(ontwerp omslag: Anipa Peccia voor Aspekt)

"De geschiedenis van Bayreuth, de vele activiteiten om de inkomsten te verzekeren, de megalomanie van Wagner... Het is overigens alles wel bekend, maar niet altijd voldoende in relatie tot elkaar gebracht. Margreet den Buurman besteedt hier wel aandacht aan." (Bart Haers op zijn blog in: Moed tot zelfkritiek bij Thomas Mann.)

Erika en Klaus Mann, leven langs de Bühne

(ontwerp omslag: Anipa Peccia voor Aspekt)

"Aangrijpende biografie"

"De twee oudste kinderen Mann waren, hoe verschillend ook, sterk op elkaar betrokken. Dat rechtvaardigt hun aangrijpende biografie in één boek. (...) Niet alleen de ongehoorde culturele betekenis van dit gezin, maar ook de wijze waarop zij de tragiek van de twintigste eeuw tastbaar maakten, dragen ertoe bij dat je dit boek in een adem uitleest"

(Henk Rijkers in: Katholiek Nieuwsblad)

Thomas Mann, schrijverschap tegen de vergankelijkheid - biografie

...'Margreet den Buurman is er in haar biografie in geslaagd om (...) verschillende facetten evenwichtig samen tevoegen tot een fascinerend portret.'(Andreas Delanoye)

'Degelijke biografie over Thomas Mann.' (Vincent van de Vrede in INKT!)

'Ik heb deze biografie uiterst geboeid gelezen.' (Wim Couwenberg in Civis Mundi - mei 2013)

->->-> naar recensies

Het Lübeck van de Buddenbrooks, Thomas Mann in Lübeck

De monografie is voorjaar 2011 verschenen bij->->->uitgeverij Aspekt

"'Het Lübeck van de Buddenbrooks' is een tof, soms verhelderend boekje met als toemaatje een hele rits goed gekozen fragmenten uit de roman van Mann zelf. Steek het in je bagage wanneer U (nog) eens een keer wilt afreizen naar die Noord-Duitse Hanzestad aan de Trave." (Katelijne in: 't Scheldt, nr.1014, 30 augustus 2011)

Eerder verschenen: voorjaar 2009

'Duitse herfst, De Rote Armee Fraktion', monografie

Een tweede geactualiseerde druk verscheen in november 2016

'beknopte en uitstekende inleiding'

(Enne Koops in 'Geschiedenis Beleven')

->->->de boeken zijn ook te bestellen bij uitgeverij Aspekt

->->->naar recensies

->->->voor fictie naar verhalenbundels

->->->naar de agenda

->->->terug naar homepage/zur Startzeite