->->->terug naar homepage/zur Startzeite

->->->publicaties/Veröffentlichungen

Biografie

Margreet den Buurman (Den Haag, 1953), studeerde in Leiden Nederlandse taal- en letterkunde en literatuurwetenschap. Ze behaalde haar graad als drs. (MA) literatuurwetenschap, met als specialisme het Modernisme in de literatuur tijdens het interbellum - de (20e eeuwse) periode tussen twee wereldoorlogen, waarin traditie en vernieuwing om voorrang vochten. Tussen 1990 en 1998 had ze bij een zaterdags live cultureel programma van omroep West een vaste literaire rubriek. Vanwege haar publieksactiviteiten op literair gebied initieerde ze tussen 1992 en 2002 stichting literair engagement, met als doel literair/culturele initiatieven te steunen.

In 2003 begon ze met boekvertalingen uit het Duits - zowel fictie als non-fictie. In 2008 verscheen haar eerste publicatie van eigen hand op het terrein van historische non-fictie: een monografie over de Rote Armee Fraktion. Aangemoedigd door het succes van deze inleiding op een bewogen periode in de Duitse geschiedenis keerde ze terug naar haar oorspronkelijke specialisme: een studie naar de familie Mann. In het najaar van 2010 verscheen van haar een publieksbiografie over Thomas Mann. Over zijn schrijvende collega-broer Heinrich verscheen in januari 2012 een biografie.

De familie Mann werd voor haar een blijvende inspiratiebron, mede doordat het materiaal over deze beroemde schrijversfamilie uit de 20e eeuw omvangrijk en veelkleurig is. Bovendien bestonden er niet veel publiekstoegankelijke (deel)studies over de Manns, waardoor zij in een leemte voorzag. Intussen verschenen er van haar hand een dubbelbiografie over Erika en Klaus Mann en monografiën over onder meer de vaderrol van Thomas Mann en over de invloed van Wagner op zijn werk. Margreet den Buurman is lid van Klaus Mann Initiative Berlin om zo een brug te slaan met het Duitse taal- en onderzoeksgebied rond 'The amazing family' Mann, en ook is zij lid van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde.

->->->terug naar homepage/zurück zur Startseite

->->->publicaties/Veröffentlichungen