->->->terug naar homepage/zur Startzeite

->->->publicaties/Veröffentlichungen

Biografie

Margreet den Buurman (Den Haag, 1953), studeerde in Leiden Nederlands en literatuurwetenschap. Ze behaalde haar graad als drs. of MA in de literatuurwetenschap, met als specialisme het Modernisme in de literatuur tijdens het interbellum - de periode tussen de twee wereldoorlogen, waarin traditie en vernieuwing in de twintigste eeuw om voorrang vochten. Een aantal jaren had ze een vaste rubriek literatuur bij radio West, een omroep voor de regio Zuid-Holland.

Toen ze begon met boekvertalingen uit het Duits vond ze haar plek: voortaan specialiseerde ze zich in vertalen en in non-fictie. In de jaren die hierop volgden keerde ze - in het verlengde hiervan - terug naar haar oorspronkelijke specialisme en vakgebied: een studie naar de familie Mann. In het najaar van 2010 verscheen van haar een biografie over Thomas Mann. Over zijn schrijvende collega-broer Heinrich verscheen in januari 2012 een biografie.

Van tijd tot tijd waagt Margreet den Buurman zich aan het genre van het korte verhaal om, zoals zij stelt, haar "restant beelden" in het leven een plaats te geven. In 2008 verscheen van haar de bundel In de greep van Houdini en in 2014 is haar verhalenbundel Wolfskers verschenen.

Margreet den Buurman (Den Haag, 1953), studierte in Leiden niederländische Sprache, Literatur und Literaturwissenschaft. Sie erwarb ihren Abschluss als Master in Literaturwissenschaft, spezialisiert auf die Zwischenkriegszeit, wo Tradition und Innovation im zwanzigsten Jahrhundert um die Vorherrschaft kämpften. Eine Reihe von Jahren hatte sie eine Rubrik Literatur auf Radio West, einem Rundfunksender für die Region Süd-Holland, Niederlande.

Als sie begann Bücher zu übersetzen, fand sie ihren Platz. Fortan spezialisierte sie sich auf deutsch-niederländischen Buchübersetzungen, meist non-fiktion. In den folgenden Jahren kehrte sie zu ihrem ursprünglichen Fachgebiet und ihrer Disziplin: eine Studie der Familie Mann. Im Herbst des Jahres 2010 wurde ihrer Biografie von Thomas Mann veröffentlicht. Über seine Kollegen Bruder Heinrich erschien im Januar 2012 eine Biografie.

Von Zeit zu Zeit versucht Margreet den Buurman sich in dem Genre der Kurzgeschichte, um, wie sie behauptet, ihre "Restant Bilder" im Leben einen Platz zu geben. Im Jahr 2008 veröffentlichte sie ihren Kurzgeschichten Im Griff der Houdini. Im Jahr 2014 erschien ihre Sammlung Belladonna.

->->->terug naar homepage/zurück zur Startseite

->->->publicaties/Veröffentlichungen