->->->terug naar homepage/zur Startzeite

->->->publicaties/Veröffentlichungen

Biografie

Margreet den Buurman (Den Haag, 1953), studeerde in Leiden Nederlandse taal- en letterkunde en literatuurwetenschap. Ze behaalde haar graad als drs. (MA) literatuurwetenschap, met als specialisme het Modernisme in de literatuur tijdens het interbellum - de (20e eeuwse) periode tussen twee wereldoorlogen, waarin traditie en vernieuwing om voorrang vochten. Tussen 1990 en 1998 had ze bij een zaterdags live cultureel programma van omroep West een vaste literaire rubriek.

Na activiteiten op projectbasis als literair journalist, begon ze in 2003 met boekvertalingen uit het Duits - zowel fictie als non-fictie. In 2008 verscheen haar eerste publicatie van eigen hand op het terrein van historische non-fictie: een monografie over de Rote Armee Fraktion. Toen zij ontdekte dat er in de bibliotheken nog maar weinig inleidende studies te vinden waren over een van de meest beroemde schrijversfamilies in de twintigste eeuw; de familie van Thomas Mann en de zijnen, vond ze haar plek. In het najaar van 2010 verscheen van haar een publieksbiografie over Thomas Mann. Over zijn schrijvende collega-broer Heinrich verscheen in januari 2012 een biografie; in de jaren daarop gevolgd door een aantal deelstudies.*

Margreet den Buurman is lid van Klaus Mann Initiative Berlin en ook is zij lid van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde en de Haagse Kunstkring.

Een dubbelbiografie over de kunstschilders Willem en Pieter de Zwart verscheen november 2022 bij Uitgeverij De Nieuwe Haagsche. Zie voor info de pagina's 'uitgelicht' en 'agenda'

*Alle titels rond de Mann's zijn ondergebracht en te bestellen bij uitgeverij Aspekt of via uw boekhandel en/of online. Daarnaast zijn veel titels opgenomen in bibliotheken

->->->terug naar homepage/zurück zur Startseite

->->->publicaties/Veröffentlichungen

->->->naar uitgelicht