->->->terug naar homepage/zur Startseite

->->->publicaties/Veröffentlichungen

Agenda & nieuws:

Verschenen: Thomas Mann contra Heinrich: honderd jaar Betrachtungen eines Unpolitischen

zondag 23 juni: lezing Haagse Kunstkring - in juli openbaar online op facebook:

Klaus Mann Initiative Berlin in Amsterdam: fotoreportage

Honderd jaar 'Betrachtungen eines Unpolitischen': Thomas en Heinrich Mann - diplomaat schrijver contra schrijverschap als politiek wapen

"Een schrijver heeft, zonder dat hij handelt, een geweten voor degenen die handelen." (Heinrich Mann)

Literatuur die een missie wil uitdragen baart monsters, aldus Thomas Mann. Hij maakte zich sterk voor een niet politiek-geëngageerd schrijverschap. Hier tegenover vond zijn collega-broer Heinrich dat het de taak was van een schrijver om de mensen de weg te wijzen. Het verschil in opvatting leidde bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog in het najaar van 1914 tot een groot conflict tussen de twee. Heinrich schreef zijn Zola-essay waarin hij zich keerde tegen schrijvers als zijn broer, die zijns inziens geen respect verdienden. Het antwoord van Thomas lag besloten in zijn statement dat "beschavingsliteratoren" als Heinrich het volk een utopie voorspiegelden, wat hen veel kwalijker viel te nemen. Pas in januari 1922 werd het conflict bijgelegd.

Gedurende de schrijfcarrière van ruim vijftig jaar van Thomas Mann was hij innig verstrengeld met de belangen van zijn broer Heinrich, zowel in positieve, als negatieve zin. Het persoonlijke kon daardoor niet altijd gescheiden worden van hun publieke rol. De vraag of een schrijver in zijn werk politiek kleur moet bekennen wordt als vanzelf opgeworpen door Thomas Mann in een van de meest boeiende essays uit de wereldliteratuur: Betrachtungen eines Unpolitischen uit 1918.

Zondag 23 juni lezing Haagse Kunstkring, Thomas Mann en Den Haag - 1939-2019

De lezing op 23 juni werd gehouden voor een klein publiek van belangstellenden van rond de 20. De sfeer was aandachtig en later geanimeerd. In juli openbaar online op: http://www.facebook.com/margreet.denbuurman

Klaus Mann Initiative Berlin e.V. in Amsterdam

In het 70e sterfjaar van Klaus Mann, (1906-1949) werd In het Goethe Instituut in Amsterdam op 16 april een Klaus Mann herdenking gehouden door Het 'Klaus Mann genootschap' in Berlijn, dat daar speciaal voor naar Amsterdam kwam. Dit genootschap, dat de nalatenschap van Klaus Mann levend wil houden, houdt jaarlijks één, of twee goed bezochte literaire evenementen, waarin een bijzonder thema rond de boeken of het leven van Klaus Mann centraal staat. Nestor van Klaus Mann Initiative Berlin is dr. Fredric Kroll, die vele publicaties over Klaus Mann op zijn naam heeft staan.

(foto:Ilona Verhoeven)

(foto: Ingeborg Müller/Goethe Instituut)

->->->Naar de fotoreportage van het evenement

->->->(voor) bestellen bij uitgeverij Aspekt

->->->naar verhalenbundels

->->->naar publicaties: Thomas Mann boeken

->->->terug naar homepage

Naar facebook auteurpagina: www.facebook.com/margreet.denbuurman

->->->naar facebook