->->->terug naar homepage/zur Startseite

->->->publicaties/Veröffentlichungen

Verschenen - Het paleis in de Arcisstrasse, Thomas Mann en de Pringsheims -

Agenda & nieuws:

Werd op zondagmiddag 29 oktober het najaarsnummer van het literair-culturele tijdschrift van Aspekt Bühne gepresenteerd in Amsterdam. In deze Bühne een essay van mijn hand over de RAF en banden met de voormalige DDR: Liaison dangereuse.

Volle bak in de OBA Roelof Hartplein

Overal te bestellen:

'Het paleis in de Arcisstrasse, Thomas Mann en de Pringsheims'

19.95 euro, 300 pp. met fotomateriaal - info@uitgeverijaspekt.nl/uw boekhandel/Bol

Terugkijken: presentatie 'Het paleis in de Arcisstrasse, Thomas Mann en de Pringsheims'

(foto: Ellen Fernhout, de voorzitter van de Kunstkring, leidt de middag in - collage: Jenny Bleijenberg)

Op zondagmiddag 1 oktober was de themaborrel letteren van de Kunstkring in Den Haag bestemd voor een presentatie van het Pringsheimboek, dit binnen de Mann-traditie/Den Haag en de Kunstkring. Het werd een inleiding op het boek door kringlid Nicolette Smabers, die ook het interview verzorgde. Een diapresentatie met toelichting maakte dat het boek meer ging leven. Er waren ongeveer 30 toehoorders en de borrel na afloop was geanimeerd.

Twee goed bezochte lezingen in de boekenweek van 25 maart t/m 2 april

(Boekenweek etalage bij Van Stockum Leiden: 'verboden vruchten')

(lezing over Thomas Mann en de Pringsheims)

(lezing in BplusC Leiden: 'taboes, een verboden novelle en een raadselachtig sterfgeval in de familie')

Een inleiding op 'Het paleis in de Arcisstrasse, Thomas Mann en de Pringsheims' staat op youtube:

->->->naar presentatie op youtube

In voorbereiding is: Thomas en Heinrich Mann, diplomaat schrijver contra schrijverschap als politiek wapen

"Een schrijver heeft, zonder dat hij handelt, een geweten voor degenen die handelen." (Heinrich Mann)

De vraag of een schrijver politiek stelling moet nemen in zijn of haar werk steekt ook in de huidige tijd van tijd tot tijd de kop op. Aan de hand van de controverse hierover tussen de gebroeders Mann worden beide posities tegenover elkaar afgewogen: een schrijverschap ten dienste van literatuur als kunstvorm - het pure estheticisme - of ten dienste van de samenleving.

Het boek wordt in het najaar van 2018 verwacht

->->->(voor) bestellen bij uitgeverij Aspekt

->->->naar verhalenbundels

->->->naar publicaties: Thomas Mann boeken

->->->terug naar homepage