->->->terug naar homepage/zur Startseite

->->->publicaties/Veröffentlichungen

In november verschijnt: Thomas en Heinrich Mann - 1918 - 2018 - honderd jaar Betrachtungen eines Unpolitischen

Agenda & nieuws:

In voorbereiding is voor november 2018 Honderd jaar 'Betrachungen eines Unpolitischen': Thomas en Heinrich Mann - diplomaat schrijver contra schrijverschap als politiek wapen

In de pen zit een presentatie van dit boek i.s.m. de dichteres/Neerlandica/cultureel ondernemer Hanneke Eggels - kan en moet een schrijver politiek geëngageerd zijn? Het Heinrich Mann-standpunt - óf is politisering van literatuur en kunst ongewenst - Het Thomas Mann standpunt

Bijzonderheden over deze presentatie volgen later

->->->naar website van Hanneke Eggels

"Een schrijver heeft, zonder dat hij handelt, een geweten voor degenen die handelen." (Heinrich Mann)

2018: 100 jaar Betrachtungen eines Unpolitisches van Thomas Mann

In de winter van 1914 schoof Thomas Mann al zijn boekplannen terzijde en begon hij aan een essay, bedoeld als repliek op zijn broer Heinrich en het kamp dat hij representeerde: de auteurs die stelden dat de Eerste Wereldoorlog wel tot een failliet van Duitsland moest leiden, dat machthebbers deze hadden uitgelokt teneinde het volk te knechten, en dat iedere auteur zijn of haar verantwoordelijkheid moest nemen. Heinrich stond al een poos onder invloed van Zola, die sociale misstanden in zijn boeken aan de orde stelde.

Thomas Mann voelde zich door de houding van Heinrich bedreigd, niet alleen persoonlijk, maar ook in zijn schrijverschap, in de waarden waar hijzelf voor stond. Er brak een ruzie uit tussen de twee die pas in 1922 werd bijgelegd, toen Heinrich ernstig ziek werd.

De vraag of een schrijver politiek stelling moet nemen in zijn of haar werk steekt ook in de huidige tijd af en toe weer de kop op. Aan de hand van de controverse hierover tussen de gebroeders Mann worden beide posities tegenover elkaar afgewogen: een schrijverschap dat Thomas Mann voorstond, dat een esthetisch schrijverschap behelsde en hogere waarden diende dan het alledaagse strijdgewoel, of een schrijverschap dat veranderingen beoogt in de samenleving, dat iets in beweging wil brengen als een bewustwordingsproces en onrecht aan de kaak stelt.

In dit opzicht is de ruzie tussen de gebroeders Mann, die in alles doorwerkte, ook later, verbazend actueel.

15-16 april 2019: Klaus Mann Initiative Berlin e.V. komt naar Amsterdam

(foto:(l) dr. Fredric Kroll leest voor uit The Last Day, het onvoltooide manuscript van Klaus Mann, Berlijn, Potsdam, 2016. Naast hem Frank Träger, voorzitter van Klaus Mann Initiative Berlin.)

21 mei 2019 is het 70 jaar geleden dat Klaus Mann in Cannes een eind aan zijn leven maakte. Door zijn noodgedwongen ballingschap vanaf maart '33 verbleef Klaus tot ongeveer 1938 langere periodes in Amsterdam. In september '33 verscheen bij de exil-afdeling van Querido het eerste nummer van Die Sammlung, het tijdschrift voor en door Duitse schrijvers in ballingschap waar hij bevlogen de hoofdredactie over voerde. Er waren vele kruisbestuivingen met Nederlandse schrijvers, vaak in dezelfde benarde omstandigheden door de toenemende donkere wolken die zich samenpakten boven Europa.

In het Goethe Instituut in Amsterdam zal op 15-16 april een Klaus Mann herdenking plaatsvinden door Het 'Klaus Mann genootschap' in Berlijn, dat daar speciaal voor naar Nederland komt. Dit genootschap, dat de nalatenschap van Klaus Mann levend wil houden, houdt jaarlijks één, of twee goed bezochte literaire evenementen, waarin een bijzonder thema rond de boeken of het leven van Klaus Mann centraal staat. Nestor van Klaus Mann Initiative Berlin is dr. Fredric Kroll, die vele publicaties over Klaus Mann op zijn naam heeft staan. Bijzonderheden over dit bijzondere literaire evenement volgen nog.

naar de aankondiging

Terugkijken op 2017

Verschenen in maart: Thomas Mann en de Pringsheims

Overal te bestellen:

'Het paleis in de Arcisstrasse, Thomas Mann en de Pringsheims'

19.95 euro, 300 pp. met fotomateriaal - info@uitgeverijaspekt.nl/uw boekhandel/Bol

Presentatie 'Het paleis in de Arcisstrasse, Thomas Mann en de Pringsheims' oktober 2017

(foto: Ellen Fernhout, de voorzitter van de Kunstkring, leidt de middag in - collage: Jenny Bleijenberg)

Op zondagmiddag 1 oktober was de themaborrel letteren van de Kunstkring in Den Haag bestemd voor een presentatie van het Pringsheimboek, dit binnen de Mann-traditie/Den Haag en de Kunstkring. Het werd een inleiding op het boek door kringlid Nicolette Smabers, die ook het interview verzorgde. Een diapresentatie met toelichting maakte dat het boek meer ging leven. Er waren ongeveer 30 toehoorders en de borrel na afloop was geanimeerd.

Twee goed bezochte lezingen in de boekenweek van 25 maart t/m 2 april 2017

(Boekenweek etalage bij Van Stockum Leiden: 'verboden vruchten')

(lezing over Thomas Mann en de Pringsheims)

(lezing in BplusC Leiden: 'taboes, een verboden novelle en een raadselachtig sterfgeval in de familie')

Een inleiding op 'Het paleis in de Arcisstrasse, Thomas Mann en de Pringsheims' staat op youtube:

->->->naar presentatie op youtube

->->->(voor) bestellen bij uitgeverij Aspekt

->->->naar verhalenbundels

->->->naar publicaties: Thomas Mann boeken

->->->terug naar homepage