->->->naar publicaties/Veröffentlichungen

->->->naar homepage/zurück zur Startseite

Aankondiging: dinsdag 16 april Klaus Mann herdenking in Amsterdam

1949 - 2019: Klaus Mann en Amsterdam

(foto: Monacensia - Klaus Mann in 1949 in Cannes)

Herdenking in het Goethe Instituut door Klaus Mann Initiative Berlin e.V.

In 2019 wordt door Klaus Mann Initiative Berlin e.V. het 70e sterfjaar herdacht van Klaus Mann, (18 november 1906 - 21 mei 1949). Klaus, in zijn tijd als zoon van Thomas Mann een bekende journalist en schrijver, vertrok na de machtsovername door Hitler in januari '33 noodgedwongen naar Parijs en later naar Amsterdam. Met de oprichting van het emigrantentijdschrift Die Sammlung waarvan het eerste nummer in september '33 verscheen bij Querido exilverlag, schreef hij geschiedenis samen met zijn mederedacteur en vriend Fritz Landshoff. Tot zijn emigratie in september 1938 naar Amerika, waar hij zich voegde bij zijn ouders en zus Erika, verbleef Klaus regelmatig in Amsterdam. Zelfs kort voor zijn zelfgekozen levenseinde op 21 mei 1949 in Cannes, logeerde hij een paar dagen in het Amsterdamse Americain.

Überfällige Worte - Fiktives Gespräch zwischen Klaus und Thomas Mann

"Achterstallige woorden"- een fictieve dialoog tussen Klaus en Thomas Mann, uitgevoerd door Frank Träger en Konstantin Rau, gaat over de complexe vader - zoon relatie in het licht van veel tussen hen beiden wat onuitgesproken bleef. De openlijk beleefde homoseksualiteit van Klaus en de heimelijke verlangens in die richting van zijn vader zorgde bijvoorbeeld voor emotionele afstand. In de novelle Unordnung und frühes Leid uit 1925 waarin Thomas Mann aanwijsbaar gebruik maakte van autobiografische gegevens, wordt Klaus neergezet als een leegloper en poseur. Daar tegenover was de houding van Klaus tegenover zijn vader ambivalent. Hij zocht erkenning, maar wilde zich tegelijkertijd van hem onderscheiden.

Frank Träger over de dialoog: "In unserem fiktiven Gespräch kommt auch das schwierige Vater-Sohn-Verhältnis zum Tragen. Im letzten Teil wird der Nachruf Thomas Manns auf Klaus in wörtlicher Rede zu Gehör gebracht. ("Klaus Mann zum Gedächtnis", Querido,1950)

(foto: Konstantin Rau (l) en Frank Träger tijdens een voorlezing in Lettréage Berlin)

Programma

Dinsdag 16 april: 19.30 Ontvangst

20.00 Welkom door Margreet den Buurman

20.15 Frank Träger & Konstantin Rau:Überfällige Worte - Fiktives Gespräch Zwischen Klaus und Thomas Mann

21.00 Interview over de tekst en ontstaan productie

21.30 Nagesprek & publieksvragen met Cees Steeman

22.00 Slotwoord *

* Op eigen gelegenheid nazit in een nabijgelegen locatie

Voertaal: Duits/Nederlands

Wanneer? 16 april

Waar? Goethe Instituut Amsterdam, Herengracht 470

Hoe laat? Aanvang 20.00 uur

Toegang: 7.50 euro

Klaus Mann Initiative Berlin e.V. werd in november 2012 opgericht in het Literaturhaus Berlin nabij de Kurfürstendamm, met als doel de literaire nalatenschap van Klaus Mann levend te houden voor een breed publiek - zowel jong als oud(er). Nestor van Klaus Mann Initiative is dr. Fredric Kroll - componist en auteur met als specialisme leven en werk van Klaus Mann.

Frank Träger is naast zijn voorzitterschap docent politiek, ethiek en religie op het Friedrich-gymnasium in Luckenwalde

Konstantin Rau is vice-voorzitter en als politicoloog verbonden aan de Freie Universität Berlin

(foto: Goethe Instituut Amsterdam)

->->->terug naar homepage/zurück zur Startseite

->->->naar publicaties/Veröffentlichungen